Elfa Дэгээ, өлгүүрний сэт/цуглуулга

40,900 ₮
A mix of different hooks for Storing board, to support different type of storage of for examples tools. Comes in a 8-pack and consists of: 3 Short tool hooks, 2...
Description

A mix of different hooks for Storing board, to support different type of storage of for examples tools. Comes in a 8-pack and consists of: 3 Short tool hooks, 2 Long tool hooks, 1 Round large hook, 1 Round small hook, 1 Pliers hook.
Жишээ хэрэгслийг хадгалах өөр өөр хэлбэрийг хадгалах зорилгоор Хадгалах самбарыг өөр өөр дэгээтэй холих. 8 боодолтой бөгөөд дараахь зүйлүүдээс бүрдэнэ: 3 Богино багажны дэгээ, 2 Урт багажны дэгээ, 1 Дугуй хэлбэртэй том дэгээ, 1 Дугуй жижиг дэгээ, 1 Шагай дэгээ.

Барааны дугаар 479970  Elfa