Elfa Бэхэлгээ - босоо тогтоогчны

29,900 ₮
Clips to secure the Hang standards to the wall in a fixed position. Incl. screws. Comes in a 2-pack.Hang стандартыг хананд бэхэлсэн байрлалд бэхлэх. Үүнд. эрэг. 2 ширхэг савлагаатай.
Description
Clips to secure the Hang standards to the wall in a fixed position. Incl. screws. Comes in a 2-pack.
Hang стандартыг хананд бэхэлсэн байрлалд бэхлэх. Үүнд. эрэг. 2 ширхэг савлагаатай.
Барааны дугаар 470718  Elfa