GRANITE өрөм

8,900 ₮
10.0 x 140 мм11.0 x 160 мм12.0 x 160 мм13.0 x 160 мм14.0  160 мм3.0 x 70 мм3.5 x 75 мм4.0 x 80 мм5.0 x 90 мм5.5 x 95 мм6.0 x 100 мм6.5 x 105 мм7.0 x 110 мм9.0 x 130 мм
Description

10.0 x 140 мм
11.0 x 160 мм
12.0 x 160 мм
13.0 x 160 мм
14.0  160 мм
3.0 x 70 мм
3.5 x 75 мм
4.0 x 80 мм
5.0 x 90 мм
5.5 x 95 мм
6.0 x 100 мм
6.5 x 105 мм
7.0 x 110 мм
9.0 x 130 мм

Барааны дугаар 10501911  Irwin,Багаж,Сэлбэг, туслах хэрэгсэл