Хүрз, машины хумбан нугалардаг

349,900 ₮
Барааны дугаар 1000621  Fiskars