Merlotti патрон Е27, төмөр (мөнгөлөг)

23,000 ₮
Барааны дугаар 25.675  Цахилгаан багаж, тоноглол,Merlotti