L50 Ахуйн шат (4 гишгүүртэй/150кг)

209,000 ₮
Барааны дугаар 8150-407  Hailo,Ladder