Jika Шүршүүр

1,500,700 ₮
Шүршүүрний комд: Сифон 90мм - 99'900Шүршүүрний тосгуур 90*90см - 539'900Шүршүүрний кабин 90см - 845'900Хөл - 150'000
Description

Шүршүүрний комд:

Сифон 90мм - 99'900
Шүршүүрний тосгуур 90*90см - 539'900
Шүршүүрний кабин 90см - 845'900
Хөл - 150'000

Барааны дугаар N/A  Угаалгын өрөө,Угаалгын өрөөний тоноглол